Med EasyKom Plus kan borgerne selv svare når de framelder sig en aktivitet, eller stempler ud fra et beskyttet værksted m.m.. EasyKom giver mulighed for at stille borgerne spørgsmål som de så kan svare på via den trykfølsomme skærm eller Tablet.

Svarene samles op i systemet, og kan vises for en enkelt borger eller en hel gruppe for en dag eller en valgfri periode, til brug i det pædagogiske arbejde.

Kontakt os for at høre mere om mulighederne.