Fremmøde registrering og info-skærm

Giv personale og borgerne større overblik og spar tid ved fremmøde registrering.

Med EasyKom PLUS er det muligt for borgerne i beskyttede værksteder, kompetence-centre, STU mm. selv at registrere sit fremmøde når de kommer og går.

Det er ligeledes muligt for borgerne at tilmelde sig de opgaver der er tilgængelige på dagen. Personalet opretter  opgaverne evt. med en vejledning til disse, som borgerne så kan løse i løbet af dagen.

Herefter er det hurtigt at få overblikket antal af borgere, tidsforbrug for de enkelte opgaver m.m..

Disse data anvendes herefter til afregning af løn/ dusør.

Se video – klik på billedet!

Fremmøde registrering med EasyKom PLUS

Nem kommunikation via mail, sms og app.

Målret jeres kommunikation
EasyKom letter kommunikationen, hvad enten det sker via apps, mail, SMS eller til info-skærmen. Med få klik sikrer det den rette information til de rette mennesker. EasyKom giver jer mulighed for at målrette kommunikationen til eksempelvis borgeren, pårørende, personale, sagsbehandler, chauffører mm.

Interne beskeder kan vises på touchskærmen i form af en blå kuvert.
Beskeden kan indeholde tekst og billeder.

Beskederne kan også vises i Borger app’en, således borgeren kan læse beskeden hjemmefra. Der kan sendes beskeder til en eller flere borgere på en gang.
Der er også mulighed for at informere alle borgere på touchskærmen via en rulletekst.

Mail og SMS
Der kan også sendes mail eller SMS direkte fra EasyKom. Der kan sendes til en eller flere borgere på en gang.
Beskeder sendt via mail kan vedhæftes alle former for filer, f.eks. dokumenter, billeder eller video.

Der er mulighed for både at sende og modtage SMS direkte fra/i EasyKom.

Aktivitetskalenderen og tilmelding

Via kalender- og aktivitetsmodulet kan borgeren se kommende aktiviteter og samtidigt tilmelde sig til disse. Fra kalenderen kan I yderligere oprette madplaner, kørselslister m.m. samt give relevante medarbejdere overblik via app’en eller tilmeldingslisterne direkte fra infoskærmen.

Det er muligt for borgerne eller pårørende at tilmelde sig aktiviteter, mad m.m. direkte fra skærmen eller via app’en.

Via modulet EasyKiosk kan evt. betaling registreres automatisk ved tilmelding eller køb. Der kan udskrives saldoopgørelser, eller borgerne/ pårørende kan følge saldoen via app,en.

App til registrering af fremmøde

Mødertider og påmindelser

Lad EasyKom påminde medarbejderne/borgerne om vigtige tidspunkter såsom mødetid og lignende. Ved at tilknytte mødetider på borgeren kan EasyKom automatisk give besked, f.eks. via app’en eller SMS.

Statistikker

Som følge at fremmøde registreringen giver EasyKom mulighed for udtræk af relevante data. Det kan være den enkelte borgers fremmøde/fravær, eller en samlet oversigt over en gruppe af brogere.

Det er muligt at lave statistik/ udtræk for hver medarbejder med faktisk arbejdstid, evt fratrukket pauser. Dette giver en stor tidsbesparelse på opgaver vedrørende div. indberetninger og udbetalinger af løn/ dusør mm.

Statistikken viser ligeledes antal arbejdsdage, samt antal dage med fremmøde, sygedage og ferie/fridage.

Fremmøde statistikker