Få medlemmernes mening på næste netværksmøde!

Med afstemnings-modulet kan du starte en afstemning før – under eller efter et møde. Afstemningen kan bestå af  Ja/ Nej spørgsmål – spørgsmål med en valgfri svar-skala. Der kan desuden laves kommentar felter.

Spørgsmålene kan være oprettet i forvejen som faste skabeloner, eller der kan oprettes spørgsmål under mødet. Mødelederen bestemmer start og sluttidspunkt for afstemningen.
Når afstemningen offentliggøres stemmer deltagerne via App’en på deres mobil. Resultatet der opdateres “live”, kan vises f.eks. på en storskærm, eller via projektor.