Project Description

DataSign A/S har indgået samarbejde med Dansk Kørelærer-Union (DKU), med henblik på udvikling af et nyt og innovativt undervisning- og teorisystem til DKU medlemmers køreskoler og deres elever. Det nye system har fået navnet ”Drive4you”, som efterfølger af det tidligere DKU undervisningssystem ”Drive3”.

Drive3 har i en årrække været grundlæggende for undervisning af elever, på de mange køreskoler. Tiden er dog kommet til at erstatte systemet med et nyt webbaseret undervisnings system, med henblik på at efterleve de ønsker og behov den hurtige udvikling af nye digitale platforme efterspørger.

Drive4you åbner for de nye platforme, som hurtigt kan tilpasses de mange medier, som både køreskoler og elever anvender dagligt.

Den enkelte køreskole får nu mulighed for at anvende et moderne undervisningssystem, der lever op til tidens krav om mobilitet. Undervisningssystemet har genkendelighed med det tidligere system Drive3, så overgangen kan ske let og enkelt.

I undervisningssystemet er der også taget højde for delmål-, evaluerende- og de kontrollerende prøver, nu bare samlet et sted med let tilgang.

I modulet er der også en administrationsdel. Her registreres den enkelte køreskole, de tilknyttede kørelærer og elever. Den enkelte kørelærer kan tilpasse sin undervisning individuelt, ligesom systemet giver adgang til statistik på elever, påmindelse via SMS om køretimer og anden undervisning, og dermed yde en ny og målrettet service.

Teori er elevens side af det nye system. Her er der tilgang via de medier som bruges i dag. Eleven kan side med sin SmartPhone eller Tablet i bussen, der hjemme eller hvor det er ønskeligt og øve via teorifilm og prøver.
Kørelæreren kan sidenhen, få tilgang til de data den enkelte elev genererer, f.eks. hvor, den enkelte elev ”fejler” og sætte målrettet ind med den personlige hjælp.

Drive4you er et system som kræver medlems-skab af DKU. Systemet sælges og supporteres af Drive4You