Fremmøderegistrering og info-skærm

EasyKom er et webbaseret system til digital fremmøderegistrering bl.a. via touchskærme, smartboard eller tablets. Via intra og/eller forældre app, personale app, medlems app, mail og SMS kommunikeres der digitalt såvel overordnet som daglige beskeder m.m. mellem institution, forældre og medlemmer.

EasyKom har ligeledes et administrations modul til daglig administration af bl.a. ferie/fravær, aktiviteter samt statistik og udtræk m.m.

Se video – klik på billedet!

EasyKom web-baseret

Nem kommunikation via mail, sms og app.

Målret jeres kommunikation
EasyKom letter kommunikationen, hvad enten det sker via apps, Mail, SMS eller til info-skærmen. Med få klik sikrer det den rette information til de rette mennesker. EasyKom giver jer mulighed for at målrette kommunikationen til eksempelvis  pårørende, personale, sagsbehandlere, chauffører mm.
Interne beskeder kan vises på touchskærmen i form af en blå kuvert, det er også mulighed for at informere alle børn og forældre på touchskærmen via en rulletekst.

Mail og SMS

Der kan også sendes mail eller SMS direkte fra EasyKom der ligeledes kan sendes til en eller flere pårørende på en gang.
Beskeder sendt via mail kan vedhæftes alle former for filer, f.eks. dokumenter, billeder eller video.
Der er mulighed for både at sende og modtage SMS direkte fra/i EasyKom.

Aktivitetskalenderen og tilmelding

Via kalender- og aktivitetsmodulet kan borgeren se kommende aktiviteter og samtidigt tilmelde sig til disse. Fra kalenderen kan I yderligere oprette madplaner, kørselslister mm. samt give relevante medarbejdere overblik via app’en eller tilmeldingslisterne direkte fra infoskærmen.

EasyKom app

Mødertider og påmindelser

Lad EasyKom påminde personale og/ eller børnene om vigtige tidspunkter såsom møde/ gåtider og lignende. Ved at tilknytte mødetider på barnet kan EasyKom automatisk give besked, f.eks. via app’en eller SMS.

Statistikker

Som følge at registreringen giver EasyKom mulighed for udtræk af relevante data. Det kan være det enkelte barns fremmøde/ fravær, eller en samlet oversigt over en gruppe af børn.

Statistikken viser ligeledes antal hverdage, dage med fremmøde, sygedage og ferie/fridage.

EasyKom statistikker