En helt ny og enkel måde at administrere netværk og events.

Netværk.biz med tilhørende App

er en kommunikationsplatform til en specifik målgruppe, f.eks. et netværk eller en gruppe virksomheder/ medarbejdere.

Kommunikationen kan foregå via mail, SMS, push-beskeder eller beskeder i App’en. Der kan kommunikeres med en enkelt, hele grupper eller alle.

Desuden består systemet af et Event modul, hvor der automatisk kan udsendes invitationer, påmindelser og referater. Der er mulighed for tilmelding via App’en, hvor medlemmerne også kan se hvem der har tilmeldt sig.

Der er også mulighed for at tilknytte afstemninger og evalueringer til hvert event. Denne sendes også ud via App’en og kan ligeledes besvares der.

Event administration

Spar tid og få større overblik med Netværk.biz

Med Event modulet har du det fulde overblik over alle møderne i din virksomhed/ forening eller dine netværksgrupper.
Der kan oprettes enkeltstående møder eller møder med faste gentagelser, f.eks. for et helt år af gangen, hvilket gør administrationen let og overskuelig. Der kan vælges hele grupper af deltagere der skal inviteres, eller der kan vælges enkeltstående deltagere evt. fra flere grupper.
Invitationen med dagsorden sendes automatisk ud via mail det antal dage før mødet du har valgt. Samtidig med udsendelse af invitationen modtages en Pushbesked og mødet vises i App’ens kalender, og er åbent for tilmelding.
Der sendes automatisk en reminder ud til de medlemmer, der ikke har tilmeldt/ frameldt via App’en. Når fristen for tilmelding er overskredet vil det ikke længere være muligt at tilmelde sig via App’en.

Event Protokol

Vi gør det lettere at netværke!

Med Netværk.biz Protokol kan mødedeltagerne selv registrere sig når de møder. Den digitale fremmøde registrering kan ske via en Tablet eller en anden trykfølsom skærm.
Skærmen viser et billede af alle tilmeldte i alfabetisk orden. Man kan finde sig selv ved at anvende alfabetet i venstre side af skærmen, for herefter at trykke på sit billede for at registrere sig som kommet.

Alle fremmødte vil være markeret med en grøn farve. På denne måde er det let for deltagerne at se hvem der allerede er kommet til mødet, og hvem der stadig ikke er mødt.

På skærmen kan deltagerne også se dagens agenda, samt eventuelle gæster.

Afstemning og Evaluering

Deltagerne mener

Med Poll modulet kan du starte en afstemning før – under eller efter et møde. Afstemningen kan bestå af  Ja/ Nej spørgsmål – spørgsmål med en valgfri svar-skala. Der kan desuden laves kommentar felter.

Spørgsmålene kan være oprettet i forvejen som faste skabeloner, eller der kan oprettes spørgsmål under mødet. Mødelederen bestemmer start og sluttidspunkt for afstemningen.
Når afstemningen offentliggøres stemmer deltagerne via App’en på deres mobil. Resultatet der opdateres “live”, kan vises f.eks. på en storskærm, eller via projektor.

Efter mødet kan der aktiveres et evalueringsskema i App’en, til alle der har deltaget på mødet. Evalueringen kan være anonym eller offentlig efter ønske.

Netværk.biz App

Få optimalt udbytte af dit netværks arbejde

Vi deltager i netværk, og har profiler på LinkedIn, Twitter, Google+ og Facebook m.m..
Netværksarbejde virker! – ofte er vi bare ikke opmærksomme på de dynamiske relationer vi konstant indgår i.

Med Easy2meet eller netværks-app’en har du altid dine netværks kollegaer med dig. Her har du en samlet oversigt over netværkets medlemmer og de ressourcer – ydelser eller varer de tilbyder.  Slip for at søge på google og tjekke hjemmesider.
Med Netværk.biz App’en får du det hele uden forstyrrende opslag og kommentarer.

Så efterspørger du et professionelt netværksværktøj så kontakt os for at høre mere.

Kontakt os

Program

Dit navn *

Din institution/virksomhed *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer *

Din besked